A reflection on technology, spirituality and the Covid-19 vaccine

Laurens Buijs is a social scientist specialized in the field of Science and Technology Studies (STS). He is interested in the ways in which patriarchal structures are translated into the institutions, relations and technologies of modern society, and how more inclusive and democratic alternatives can be developed.

Introduction
I support the Covid-19 mRNA vaccine. I have expressed myself critically about the vaccine in the past weeks on social media, with heated discussions in the comments as a result. …


Monday 21 December 2020 will be a special astronomical and astrological moment: Jupiter and Saturn will align to great precision from the perspective of Earth, causing a Great Conjunction exactly on Winter Solstice. The Conjunction will be visible in the sky between 17:15 and 18:15 in the case of clear weather, and its climax will be at 19:22 (Dutch time).

A Great Conjunction happens every 20 years and so doesn’t seem that special from an astronomical perspective, but it is made more significant astrologically by the sign the conjunction happens in and the closeness of the conjunction. …


Introduction
The experimental mRNA vaccine by Pfizer/BioNTech is now being authorized for use by countries throughout the world, and the EU is expected to give authorization soon.

The mRNA vaccine works in a way totally different from traditional vaccines. Parts of the genetic code of the virus are directly injected into the blood stream in the form of messenger RNA (mRNA). This genetic material tells human cells how to make coronavirus spike proteins, and as such primes the immune system.

No mRNA vaccine has ever been approved before. So the question is how responsible it is to roll out this…


Laurens Buijs
l.j.buijs@uva.nl
Universiteit van Amsterdam
2 december 2008

Introductie
In de week van 17 november 2008 verschenen er twee rapporten over antihomogeweld. Op maandag 17 november verscheen het rapport ‘Rapportage homofoob geweld. Politiegegevens periode 1 januari — 1 juli 2008’. Dit rapport werd op verzoek van de Tweede Kamer uitgevoerd door de Politieacademie, in opdracht van de ministers van BZK en Justitie. Op donderdag 20 november verscheen het onderzoeksverslag ‘Als ze maar van me afblijven. Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam’. …


Gert Hekma Tribute Conference ‘Perils and pleasures’
Contribution by Laurens Buijs
Universiteit van Amsterdam
15/16 June 2017

Gert Hekma

Introduction
It is a great pleasure to be speaking here. My name is Laurens Buijs and I work at the Interdisciplinary Social Sciences department at the University of Amsterdam. Last year I also set up my own business as part of a ‘career move’ into entrepreneurship. The topic of sexuality is a red thread in all of my work.

My interest for that topic originates from a very old question I have been struggling with in my own personal life. I have been…


Een schoolplein in Hoorn op Paarse Vrijdag (bron: NH Nieuws)

Riek Stienstra (Schorer) Lezing 2017
Tekst uitgesproken door Laurens Buijs
10 januari 2017, Hogeschool Leiden
Het tweede deel van de lezing werd uitgesproken door
Hanneke Felten

Welkom
Goedemiddag allemaal. Ik vind het eervol om hier te zijn en zo ook een beetje in de voetsporen te staan van een van de voorvechters van de homo-emancipatie in Nederland, Jacob Schorer.

En ook in de voetsporen van Riek Stienstra, die tussen 1974 en 2002 directeur was van de Schorerstichting en die onder andere het buddy-systeem voor mensen met hiv naar Nederland bracht.

Ik vind het eveneens een groot genoegen deze lezing samen…


Burgemeester Van der Laan staat sekswerkers te woord na een protestmars tegen zijn prostitutiebeleid

De Amsterdamse socioloog Laurens Buijs (UvA) doet jarenlang onderzoek naar het wel en wee van sekswerkers. Ook is hij lid van de adviesraad van de belangenorganisatie Proud. De DEMO sprak hem over het Project 1012 (schoonvegen van de Wallen), de WRP (Wet Regulering Prostitutie) en zijn ervaringen met politiek en bestuur. ‘Je schrikt je helemaal kapot’.

De joviale socioloog wandelt vrolijk door de UvA. Het is prachtig weer dus besluiten we het interview buiten te doen. De zon straalt op het Crea Café, maar in het hoofd van de open socioloog pakken de donderwolken zich samen. Bevlogen, maar ook gefrustreerd, aanschouwt hij de ontwikkelingen: ‘De overheid criminaliseert de sekswerkers’.

Laten we bij het begin beginnen: 94 procent van de sekswerkers was in 2007 tegen Project 2012 (zie kader 1). Hoe kan het dat die stem niet gehoord is toen? “Ja God. Dat is direct de kern van het verhaal. Project 1012 is een heel omvangrijk plan…


Hoe geaccepteerd zijn homoseksualiteit en prostitutie in onze hedendaagse samenleving? Is er sinds de seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig eigenlijk wel zoveel veranderd?

Laurens Buijs
Augustus 2015

Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP

“Ik heb nooit kunnen achterhalen wie die term revolutie heeft uitgevonden. En nee, ik zou het woord revolutie in dit verband ook zeker niet onderschrijven. Ik geloof niet dat er zoveel veranderd is, en zo snel veranderd is, dat er van een revolutie zou kunnen sprake zijn. Er zijn veel dingen waarvan ik de indruk heb dat er alleen maar wat makkelijker over wordt gepraat, en…


An Inquiry into the Modes of Existence:
An Anthropology of the Moderns

- Bruno Latour (2013)

Book review
Laurens Buijs
Universiteit van Amsterdam
Mei 2015

Long read: 5.734 woorden (23 minuten)

1. Inleiding

Na grote sociologen als Emile Durkheim, Michel Foucault en Pierre Bourdieu levert Frankrijk ook nu weer een van de spraakmakers van de sociale wetenschappen: Bruno Latour. De Los Angeles Review of Books (LARB) wees er na de publicatie van Latours laatste boek, An Inquiry into the Modes of Existence (AIME, 2013), op dat de Fransman op dit moment ‘gefêteerd’ wordt. Le Monde onthaalde het boek als ‘een van de grootste intellectuele avonturen van deze tijd’, en noemde Latour ‘de Hegel van onze tijd’…

Laurens Buijs

Ethnographer, entrepreneur, lecturer; looking for world peace

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store